DISCLAIMER

Door deze Website te bezoeken en/of de op of via deze Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich bekend en akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De op deze website afgebeelde (kunst)items en uitingen zijn niet allemaal potentieel. Onze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt regelmatig geupdate. Mocht u specifieke interesse in één van de stukken hebben neem dan even telefonisch contact met mij op.

De aanbiedingen en informatie op deze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen, publicatie en hebben puur een informatief karakter. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie. Indien bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen, websites en of digitale applicaties die door derden worden opgesteld of bijgehouden draagt LEVK Art & Creative geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie of werking van deze bronnen, websites of applicaties.

Op alle op deze website weergegeven informatie en afbeeldingen heerst een auteursrecht. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van LEVK Art & Creative worden vermenigvuldigd, gekopieerd, aangepast, openbaargemaakt of gebruikt.

Op deze Website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website dan wel disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

LEVK Art & Creative behoudt zich het recht voor de op of via deze Website aangeboden informatie inclusief deze disclaimer te allen tijde te wijzigen.